top of page
iron-age-danube_W_edited.png

Železnodobna pot po Podonavju

Železnodobna pot po Podonavju obravnava enega najbolj krhkih, četudi veličastnih in privlačnih prazgodovinskih arheoloških pojavov, železnodobne pokrajine. Pokrajine, zaznamovane z monumentalnimi strukturami, kot so gomilna grobišča, plana grobišča, utrjene višinske naselbine in opidumi, ter z elementi, ki kažejo na kompleksno organizacijo prostora, spadajo v obdobje med 9. in koncem 1. stol. pr. n. št.

Poleg tega je železna doba obdobje, ki ga zaznamuje izjemen korpus nepremične in premične dediščine, ki jo hranijo številni muzeji Podonavja, vključno z najpomembnejšimi regionalnimi in nacionalnimi institucijami.

 

Zasnova Železnodobne poti po Podonavju je nastala v mednarodnem projektu Interreg Donava „Monumentalizirane  krajine starejše železne dobe v porečju Donave“. Pot je bila eden izmed finalistov RegioStars v letu 2018. Dvajset partnerskih institucij iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije, ki je sodelovalo v projektu, je predstavilo idejo skupnega pristopa k raziskovanju, upravljanju in varovanju kompleksnih prazgodovinskih krajin. Po zaključku projekta Iron-Age-Danube se je partnerstvo nadaljevalo s podporo projekta Routes4U Sveta Evrope.

Z združevanjem že obstoječih virov znanja in ustvarjanjem močne interdisciplinarne in mednarodne mreže strokovnih ustanov na področju arheologije, varstva kulturne dediščine in turizma iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovenije ter lokalnih deležnikov je bilo v juliju 2020 ustanovljeno Združenje Železnodobne poti po Podonavju oz. Iron Age Danube Route Assiocation (IADRA), z namenom nadaljnjega razvoja in upravljanja poti IADR.

Ob prizadevanjih Združenja Iron Age Danube Route bo železnodobna pot po Podonavju nadgrajena s transnacionalnim projektom "Virtualne arheološke krajine Podonavja" (Interreg Danube, julij 2020 - december 2022). Cilj projekta je dvigniti prepoznavnost in privlačnost arheoloških krajin Podonavja ter jih integrirati v trajnostni kulturni turizem na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

 

bottom of page