top of page
iron-age-danube_W_edited.png

MONUMENTALIZIRANE KRAJINE STAREJŠE ŽELEZNE DOBE V POREČJU DONAVE

NEW_standard logo image - Iron-Age-Danub

Iron-Age-Danube

 

Tekom preteklih nekaj desetletij je evropska arheološka dediščina pritegnila veliko pozornosti s povezovanjem pomembnih arheoloških najdišč s širšimi transnacionalnimi mrežami, ki so postale priljubljeno orodje za njihovo zaščito, promocijo in turistično uporabo. Izjemno privlačne, pa vendar ranljive prazgodovinske krajine v območju programa Podonavje ostajajo delno skrite in slabo integrirane v kulturni turizem.

Projekt Iron-Age-Danube se osredotoča na monumentalne arheološke krajine, za katere so značilne npr. utrjene višinske naselbine in nekropole z velikimi grobnimi gomilami (tumuli), okvirno iz časa od 9. do 4. stol. pr. n. š. (halštatsko obdobje).

Projektno partnerstvo je osnovano na skupnih pristopih k raziskovanju in upravljanju kompleksnih (pra)zgodovinskih krajin in njihovi integraciji v trajnostni turizem.

Glavna inovacija projekta je metodološki premik od posvečanja pozornosti individualnim najdiščem k kompleksnim prazgodovinskim krajinam. S tem so partnerji razvili nove strategije in metodološka orodja za njihovo zaščito, prezentacijo in promocijo. Še pomembneje je, da niso ostali le na teoretičnem nivoju, ampak so jih preizkusili v praksi in uvedli v devetih mikroregijah v petih državah: v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem, Slovaškem in v Sloveniji. S tem namenom so bili organizirani mednarodni tabori, ki so bili tesno povezovali raziskovalne cilje z dogodki za javnost in novimi programi za obiskovalce. Vse pridobljeno znanje je objavljeno v študijah krajin, ki so osnova za novo digitalno aplikacijo z interaktivnimi vizualizacijami in elementi razširjene resničnosti. S to aplikacijo in manjšimi investicijami lahko obiskovalci izkusijo našo dediščino na popolnoma drugačen način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIRANJE

Skupni proračun projekta: 2.552.000,00 EUR (2.169.200 EUR prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj [85%]).

 

TRAJANJE PROJEKTA

1. januar 2017 – 30. september 2019

 

CILJI IN VKLJUČENE REGIJE

Raziskava, zaščita in turistična uporaba najpomembnejših železnodobnih pokrajin v Avstriji (AT), na Hrvaškem (HR), Madžarskem (HU), Slovaškem (SVK) in v Sloveniji (SI). Med njimi so mikroregije: Großklein (AT), Strettweg (AT), Jalžabet (HR), Kaptol (HR), Poštela (SI), Dolenjske Toplice (SI), Százhalombatta (HU), Süttőn (HU) in Sopron (HU).

 
 
 
 

PROJEKTNI PARTNERJI

LP (AT) Univerzalni muzej Joanneum [https://www.museum-joanneum.at/archaeologiemuseum-schloss-eggenberg]

PP 1 (AT) Univerza v Gradcu, Inštitut za arheologijo [www.archaeologie.uni-graz.at]

PP 2 (AT) Univerza na Dunaju, Inštitut za prazgodovinsko in historično arheologijo [https://uha.univie.ac.at/ueber-uns/a-look-at-the-institute/]]

PP 3 (SI) Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo [www.arheologija.ff.uni-lj.si]

PP 4 (SI) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ceter za preventivno arheologijo [www.zvkds.si]

PP 5 (SI) Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede [www.fkbv.um.si/en]

PP 6 (HR) Inštitut za arheologijo [www.iarh.hr/en/home]

PP 7 (HR) Arheološki muzej v Zagrebu [https://www.amz.hr/hr/naslovnica/]

PP 8 (HU) Matrica muzej in arheološki park [www.matricamuzeum.hu/en]

PP 9 (HU) Univerza Eötvös Loránd, Fakulteta za humanistiko, Inštitut za arheološke znanosti [www.btk.elte.hu/en/]

PP 10 (HU) Fundacija Archaeolingua [http://www.archaeolingua.hu/about-us]

PRIDRUŽENI STRATEŠKI PARTNERJI

ASP 1 (AT) Zvezna agencija za spomenike [www.bda.at/]

ASP 2 (SI) Pokrajinski muzej Maribor [www.museum-mb.si/about_the_museum/1/85]

ASP 3 (SI) Dolenjski muzej Novo mesto [www.dolenjskimuzej.si/en/]

ASP 4 (SI) Slovenska turistična organizacija   [www.slovenia.info]

ASP 5 (HR) Kulturno ministrstvo Republike Hrvaške, Direktorat za zaščito kulturne dediščine [www.min-kulture.hr]

ASP 6 (HR) Center za raziskovanje prazgodovine   [www.cip-cpr.org/en-index.html]

ASP 7 (HR) Turistična organizacija varaždinske županije  [www.turizam-vzz.hr]

ASP 8 (HU) Madžarski narodni muzej   [www.mnm.hu]

ASP 9 (SK) Univerza Konstantina Filozofa v Nitri [www.karch.ff.uk]

Twitter_RegioStarsFinalist-2018.jpg
PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 

Raziskovanje arheoloških krajin v sklopu mednarodnih terenskih taborov. 

 

 

 

 

 

Razvoj prosto dostopne digitalne raziskovalne baze podatkov.


 

 

 

 

 

 

Oblikovanje novih programov za obiskovalce muzejev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodna promocija najdišč iz starejše železne dobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj strategij za nadregionalno zaščito, raziskovanje in trajnostno uporabo arheoloških krajin

iad baza-1.jpg
publikacija.jpg
strategija_edited.jpg
e-book_kaptol_hallstatt_cook-book-1.jpg
e-book_iron_age_kids-1.jpg
programska_knjizica_sense-sustainability
IronAgeExperienceBooklet-1.jpg
guide@hand.png
2019_GAtH_IAD_Download_QR_code-54583_thu
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page