top of page
iron-age-danube_W_edited.png

VIRTUALNE ARHEOLOŠKE KRAJINE PODONAVJA

standard logo - light green ink-BIG.png

ARHEOLOŠKE E-KRAJINE PODONAVJA

 

O PROJEKTU


Bogata in kulturno raznovstna arheološka dediščina Podonavja je edini ostanek tisočletij razvoja naše družbe in nosilec pomembnih informacij o naši preteklosti. Njen ogromni potencial za razvoj turizma v regiji se sooča z velikim izzivom, ker dediščina ni dovolj prepoznavna, da bi jo lahko trajnostno upravljali in uporabljali. S ‘’prepoznavnostjo’’ ne mislimo le na golo fizično prisotnost arheoloških artefaktov ali rekonstrukcij najdišč, temveč tudi na vidnost arheologije med širšo javnostjo. Nove tehnologije nam omogočajo ne le vizualizacijo arheološkega znanja na popolnoma nove načine, ampak tudi njegov nagel prenos do širše javosti na privlačne načine.
Glavni cilj projekta Arheološke e-Krajine Podonavja je narediti arheološko dediščino, še posebej arheološke krajine Podonavja, regionalno, nacionalno in mednarodno bolj prepoznavno in s tem bolj privlačno za integracijo v trajnostni kulturni turizem. Nosilci te naloge so vodilni muzeji v regiji, ki širijo svoj domet preko lastnih prostorov, v najpomembnejše arheološke krajine Podonavja. Z vključitvijo najmodernejših tehnologij virtualne resničnosti (VR) in razširjene resničnosti (AR) bodo muzeji, ki jih obiskuje glavninaturistov, spodbujali obiskovalce, naj izkusijo dediščino v njeni izvorni pokrajini, ne le v njihovi lastni državi, ampak tudi v državah drugih projektnih partnerjev.

Projekt se ne osredotoča zgoljna podporo ene izmed največjih mrež glavnih ustanov z arheološkimi zbirkami in znanjem, ampak tudi na dolgoročno navzkrižno promocijsko kampanjo arheološke kulturne dediščine v regiji. Partnerstvo bo nadaljevalo tudi delo projekta Iron-Age-Danube, finalista RegioStars2018, s promoviranjem nove kulturne poti Iron Age Danube Route in ustvarjanjem novih transnacionalnih arheoloških poti kot orodij za ohranjanje dediščine.

 

 

FINANCIRANJE

Skupni proračun projekta znaša 2,517,612.44 evrov. Projekt financira Evropska unija skozi ERDF z 2,118,635.56 evri in skozi IPA II z 21,335.00 evri.

TRAJANJE PROJEKTA


01.07.2020. - 31.12.2022.

CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je zagotoviti v prihodnost usmerjeno podporo trajnostnemu upravljanju in turistični uporabi arheološke dediščine v Podonavju s spodbujanjem koordinirane vključitve glavnih muzejev s pomembnimi arheološkimi zbirkami in arheoloških raziskovalnih ustanov, s poudarkom na digitalni vizualizaciji v prezentaciji arheoloških krajin.

Cilji projekta bodo doseženi z naslednjimi projektnimi aktivnostmi:

• Vizualizacija in promocija arheoloških krajin kot celote, ne le posameznih najdb.
• Razvoj modelov za trajnostno integracijo novih digitalnih tehnologij, prezentacijo in zaščito arheološke dediščine (AR in VR).
• Razvoj skupne strategije in vzpostavitev skupnih standardov za integracijo novih digitalnih tehnologij v muzeje in ustanove, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino v Podonavju.
• Skupne prezentacije digitaliziranih arheoloških krajin (e-Krajin) in kolektivne promocijske kampanje arheoloških najdišč v Podonavju.
• Razvoj skupnih digitalnih normativov, promocijskih aktivnosti in izboljšanje transnacionalnih kulturnih poti, kar bo imelo neposreden vpliv na dojemanje in pomembnost arheološke dediščine za splošno javnost. Temu bo koristilo tudi dolgoročno sodelovanje projektnih partnerjev in drugih deležnikov iz Podonavja.

 

 

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Partnerstvo projekta Arheološke e-Krajine Podonavja temelji na mreži največjih in najstarejših muzejev z arheološkimi zbirkami v programskem območju. Le-ti so inštitucije z dolgo tradicijo in ogromnimi kompetencami v povezavi z reševanjem različnih izzivov, ki se tičejo kulturne dediščine. Sodelujejo različni muzeji, na treh organizacijskih nivojih, narodni, regionalini in mesti muzeji: narodni muzeji Češke republike, Madžarske, Slovenije in Romunije, regionalna muzeja Štajerske (Avstrija) in Ruse (Bolgarija) ter mestni muzej v Vršcu (Srbija), ki je hkrati odgovoren za regijo Banat. To partnerstvo vključuje tudi druge člane s kompetencami iz različnih področij kulturne dediščine.  Znanstveno podporo projektnemu partnerstvu zagotavljajo Univerza na Dunaju, z eno izmed vodilnih raziskovalnih institucij za arheologijo krajin, in Tehnična univerza Košice. Ustanove s področja varovanja kulturne dediščine Baden-Württemberga (Nemčija), Slovenije (ZVKDS) in Avstrije (BDA) so zadolžene za vprašanja v zvezi z varstvom spomenikov. Sodelujoči pridruženi strateški partnerji imajo različne vloge in predstavljajo močno povezavo partnerstva z regijami z velikim arheološkim potencialom ter pospešujejo njihovo vključitev v mrežo arheoloških poti Podonavja. Drugi pridruženi partnerji pokrivajo specifične naloge s področij tehničnega razvoja, turizma in oblikovanja strategij in politik.

 

 

 

PROJEKTNI PARTNERJI

ERDF LP Universalmuseum Joanneum  / Univerzalni muzej Joanneum (AT)

ERDF PP 1 Universität Wien/ Univerza na Dunaju (AT)

ERDF PP 2  Narodni muzej Slovenije (SI)

ERDF PP 3  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SI)

ERDF PP 4  Magyar Nemzeti Múzeum/ Madžarski narodni muzej (HU)

ERDF PP 5  Muzeul National de Istorie a Romaniei/ Muzej narodne zgodovine Romunije (RO)

ERDF PP 6  Národní muzeum/ Narodni muzej (CZ)

ERDF PP 7  Arheološki muzej u Zagrebu/ Arheološki muzej v Zagrebu (HR)

ERDF PP 8  Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / Deželni urad za kulturno dediščino Baden-Württemberga (DE)

ERDF PP 9  Регионален исторически музей – Русе/ Regionalni zgodovinski muzej Ruse (BG)

ERDF PP 10  Technická univerzita v Košicach/ Tehnična univerza v Košicah (SK)

IPA II PP 1 Gradski muzej Vršac/ Mestni muzej Vršac (RS)

 

PRIDRUŽENI STRATEŠKI PARTNERJI

ASP 1 Avstrijska zvezna agencija za spomenike / Bundesdenkmalamt Österreich (AT)

ASP 2 Inštitut za antropološke raziskave, Zagreb / Institut za antropološka istraživanja, Zagreb (HR)

ASP 3 Občina Donja Voća / Općina Donja Voća (HR)

ASP 4 Center za raziskovanje prazgodovine /  Centar za pretpovijesno istraživanje (HR)

ASP 5 Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Park vojaške zgodovine (SI)

ASP 6 Svet vasi Nemesvámos / Nemesvámos falu tanácsa (HU)

ASP 7 Lokalna uprava Vértesszőlősa / Vértesszőlős helyi önkormányzata (HU)

ASP 8 Veszprem-Balaton 2023 Plc. / Veszprem-Balaton 2023 Nyrt. (HU)

ASP 9 Center za študije kulturnega razvoja / Centar za studije kulturnog razvoja (RS)

ASP 10 Univerza v Gradcu – Center za modeliranje informacij – Avstrijski center za digitalne humanistične znanosti / Universität Graz - Zentrum für Informationsmodellierung - Österreichisches Zentrum für digitale Geisteswissenschaften (AT)

ASP 11 Samoupravna regija Košice / Košický samosprávny kraj (SK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

bottom of page