top of page

Združenje Iron Age Danube Route Association

Združenje IADR oz. IADRA je nevladna, neprofitna kulturna organizacija, posvečena promociji, raziskovanju, zaščiti in trajnostnem razvoju dediščine železne dobe v Podonavju.

Ustanovljeno je bilo leta 2020 na temelju močne mreže mednarodnih strokovnih inštitucij iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Združenje služi kot platforma, preko katere lahko vzpostavljeno partnerstvo ustvarja kulturno dediščino železne dobe bolj vidno in dostopno, hkrati pa omogoča ekonomsko in kulturno dodano vrednost za lokalne skupnosti, ki z njo živijo danes.

En izmed glavnih ciljev združenja, ki ga vodijo visoki standardi zaščite, raziskovanja in prezentacije arheološke dediščine, je povezati in promovirati najdišča v Podonavju in muzeje, v katerih je hranjena skupna dediščina, predvsem preko razvoja in upravljanja poti Iron Age Danube Route.


Združenje s sedežem v Zagrebu (Hrvaška) se ne osredotoča zgolj na vzdrževanje že vzpostavljene mreže partnerjev, ampak se želi razširiti, tako geografsko (v druge države in regije, vključene v strategijo EU za Podonavje) kot institucionalno (z vključitvijo širokega nabora institucij, nevladnih organizacij in organov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, promocijo in zaščito dediščine starejše železne dobe).

bottom of page